Seksi meis homoseksuaaliseen sexwork pojat fin

Rouva Askin taannoinen ehdotus oli, että seksin ostosta kiinni jääneille lähetettäisiin kirje kotiin räikeän värisessä kuoressa. Tämä olisi ollut hänen mukaansa "vähän sama kuin että saisi hävetä torilla". No mitä tutkintopuutetta ei tässä hullussa maailmassa voisi korvata olemalla nainen, feministi ja täynnä pahaa tahtoa? Uuden-Seelannin lainsäädännöstä saadut kokemukset 2. Kansainväliset ihmisoikeussopimukset ja -suositukset, EU-maiden muidein kuin Ruotsi ja Norja laisäädäntö, Euroopan Neuvoston päätöslauselma 3.

Ruotsin seksiostolaki ei toimi 5. Mielipidemittaukset osoittavat ettei kansalaiset halua seksinoston kieltolakeja 6. Seksipalvelujen ostaja ei ole linkki pitkässä rikollisuuden ketjussa - seksipalveluiden kysyntä ei ole ihmiskaupan syy sen enempää kuin ravintolapalveluiden kysyntä on ihmiskaupan syy 7.

Uusi Seelanti dekriminalisoi seksipalvelujen kaupan vuonna Kaikki vanhat seksialaan ja seksityöhön liittyvät kieltolait kumottiin ja ne korvattiin uudella lakireformilla PRA: Lain lähtökohta on seksityöntekijöiden ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja tunnustaminen - lain mukaan seksipalvelujen kauppa kuuluu ihmisoikeuksiin, useisiin perusoikeuksiin ja -vapauksiin kuten esim.

Lain tarkoituksena on turvata seksityöläisten ihmisoikeudet, suojata seksityöläisiä hyväksikäytöltä, estää alle vuotiaita työskentelemästä seksialalla, edistää seksityöntekijöiden hyvinvointia, turvallisuutta ja terveyttä sekä edistää ihmisten yleistä terveyttä. Laki mahdollistaa seksityön tekemisen kadulla, kotona tai bordelleissa, yksin tai yhdessä muiden kanssa.

Seksityötä koskee samat lait kuin muitakin töitä. Bordellien perustaminen on laillista, kunnat voivat kuitenkin säädellä paikallisesti, mille alueille niitä voi perustaa.

Moniin objektiivisiin tutkimuksiin perustuva lain uudelleen arviointi osoittaa monet yleiset käsitykset seksialasta virheellisiksi ja antiprostituutiofeministien tavanomaiset valheet ja ideologiset hypoteesit seksipalvelujen kaupasta vääriksi.

Uuden Zeelannin Apulaisoikeusministeri Lianne Dalzielin mukaan uudelleen arvionti murskaa tavanomaiset myytit seksialasta kuten esim. Laki toimii ja on saavuttanut monet sille asetetut tavoitteet. Seksityöntekijöiden asema on vahvistunut, lailla on ollut positiivisia vaikutuksia seksityöntekijöiden oikeuksien ja terveyden turvaamisessa. Lain säätämisen jälkeen suurimmalla osalla seksityöntekijöistä on helpompi turvautua poliisin apuun, jos he polisiin apua tarvitsevat.

Useimmilla kunnilla ei ole ollut mitään ongelmia seksialan kanssa eikä ihmiset ole tehneet valituksia seksialasta. Seksityöntekijöiden määrä ei ole lisääntynyt lain säätämisen jälkeen. Alle vuotiaiden määrä ei ole lisääntynyt lain säätämisen jälkeen: Kansainväliset ihmisoikeussopimukset ja -suositukset, EU-maiden muiden kuin Ruotsi ja Norja lainsäädäntö, Euroopan Neuvoston päätöslauselma Suomen lainsäädäntö pitää olla linjassa kansainvälisten ihmisoikeussopimusten ja -suositusten kanssa.

Seksuaalinen itsemääräämisoikeus on YK: Seksinoston yleistä kriminalioimista vaativat vetoavat esim. Palermon sopimuksen lisäpöytäkirjaan, mutta samalla jättävät myös mainitsematta, että Palermon sopimuksen lisäpöytäkirja ei velvoita allekirjoittajamaita seksinoston kriminalisointiin, vaan velvoittaa kriminalisoimaan vain ihmiskaupan.

Mistään muustakaan kansainvälisestä sopimuksesta, velvoitteesta tai sitoumuksesta ei aiheudu nimenomaista velvollisuutta seksuaalipalvelujen ostamisen yleiseen rangaistavaksi säätämiseen.

Sellaista kriminalisointia, joka kattaa kaikki ostotapahtumat, ei myöskään mainita seksityötä sivuavissa kansainvälisissä suosituksissa. Näin siksi, että myös seksityöntekijät saataisiin työntekijöitä koskevien ihmisoikeuksien piiriin.

Kansainvälisessä TSS-sopimuksessa, joka koskee taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia, tunnustetaan yksilön oikeus hankkia vapaasti toimeentulonsa valitsemallaan työllä. Perusidea on nimenomaan se, että oikeustoimikelpoisilla kansalaisilla on oikeus tehdä keskenään mitä he haluavat, kunhan he eivät vahingoita muita ihmisiä.

Näin saadaan rikosten tutkinta keskittymään oikeisiin asioihin eikä poisien rajalisia resursseja tuhlata turhaan kansalaisten makuukammarivalvontaan. Esimerkiksi Hollannissa ja Saksassa on jo bordellit legalisoitu. Tällöin seksityöntekijöiden asema huononee, suurin osa heistä ei voi työskennellä itsenäisesti, vaan joutuu riippuvaiseksi parittajista. Kriminalisointi voi johtaa myös siihen, että seksityötekijät suostuvat helpommin suojaamattomaan seksiin, mikä lisää sukupuolitautien leviämistä.

Tästä syystä monet kansainväliset järjestöt esim. Maailman Terveysjärjestö, ovat valinneet moralisoinnin sijaan käytännöllisen suhtautumisen prostituutioon.

Koskien aikuisten vapaaehtoista seksipalvelujen kauppaa päätöslauselmassa suositellaan, että jäsenvaltioiden pitäisi välttää sellaisia kaksoisstandardeja esim. Päätöslauselmassa suositellaan myös, että seksityöntekijöitä pitää kuulla kaikissa kysymyksissä, jotka koskevat heitä ja että seksityöntekijöiden oikeutta tulla kuulluksi heitä koskevissa kysymyksissä pitää kunnioittaa. Ruotsin ja Norjan täyskielto ja varsinkin seksityöntekijöiden oman äänen täydellinen ignoreenaminen, mikä on silmiinpistävä piirre Ruotsin prostituutiopolitiikassa, on ristiriidassa tämän päätöslauselman kanssa.

Koska Suomi on EU: Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on tunnustanut itsenäisesti harjoitetun seksipalvelujen myynnin EU: EY-tuomioistuimen päätöksillä on ensisijainen oikeudellinen merkitys verrattuna sopimusteksteihin ja johdettuun EU-oikeuteen direktiivit, asetukset jne Maailmalla liikkuu valtava määrä esimrkiksi Gunilla Ekgbergin, Kajsa Walhbergin, Maria Carlshamren levittämää disinformaatiota ja misinformaatiota Ruotsin seksinostolain toimivuudesta.

Mediassa jaksetaan toistaa kritiikittä näiden Ruotsin seksinostolain lobbarien hyvin hämäriä demagogisia väitteitä siitä, miten hyvin Ruotsin seksin oston kieltolaki muka toimii. Vähänkin asiosta perillä olevat kuitenkin tietävät, että kyseessä on malliesimerkki laista, jossa kaikki mahdollinen mikä yli päätään voi mennä pieleen, on mennyt pieleen. Käytännössä laki toimii tarkoitustaan vastaan ja on ristiriidassa monien ihmisoikeussopimusten suositusten kanssa - ongelma on pikemminkin seksinostolaki, joka kattaa kaikki ostotilanteet, ei seksipalvelujen osto.

Ongelma on lainsäädännössä, joka estää seksityöntekijöitä ja heidän asiakkaitaan nauttimasta samaa yhteiskunnan suojaa, joka kuuluu kaikille työntekijöille ja ihmisille. Kaikki tämä käy ilmi Norjan hallituksen tekemästä tutkimuksesta Ruotsin seksinostolaista http: Vaikka lain säätäneet poliitikot puhuvatkin naisten aseman parantamisesta ja ihmiskaupan lopettamisesta, seksinostolaki on heikentänyt jo ennestään kaikkein huonoimassa asemassa olevien seksinmyyjien asemaa entisestään. Seksityöntekijät kokevat olonsa turvattomammaksi kuin ennen lakia.

Seksityöntekijöiden työolosuhteet ovat huonontuneet Seksityöntekijöistä ja heidän asiakkaistaan on tullut yhteiskunnan paarialuokkaa, joita saa vapaasti potkia päähän. Näin Ihmisoikeusvaltiona itseään pitävässä Ruotsissa. Ruotsin Sosiaalihallituksen raportista Kännedom om prostitution http: Tarkkoja lukuja seksipalvelujen kokonaismäärästä ei voi kukaan tietää, mutta se tiedetään että katuprostituution määrä on seksinostolain alkuvuosien vähenemisen jälkeen viime vuosina kääntynyt kasvuun, mikä todetaan myös esim.

Raportissa katsotaan myös parittajien ja trafficking uhrien määrän kasvaneen seksinostolain voimaan tulon jälkeen, mikä todetaan myös esim. Seksinostolain piti Ruotsissa olla uusi katekismus, jonka mukaan kasvatetaan uusi uljas moraalisesti tiedostava sukupolvi, joka ei seksiä myy eikä osta, mutta seksinostolaki ei ole onnistunut luomaan uutta moraalia ja tämän lain ns. Ruotsi on pitkään ollut yhden umpion totuus koskien seksinostoa.

Seksinostolain vastustajat on yritetty järjestelmällisesti hiljentää radikaalifeminismille tyypillisillä tavoilla. Seksinostolain vastustus on kuitenkin lisääntynyt koko ajan pikkuhiljaa kansalaisten lisäksi myös politikkojen keskuudessa. Yhä useammat politiikot uskaltavat nyt puolustaa avoimempaa, vapaampaa ja sallivampaa yhteiskuntaa ja sanoa suoraan mitä he ajattelevat seksinostolaista ja että seksinostolakiin pitaisi saada nyt muutos.

Kokoomuksen Tukholman piiri http: Asiasta aloitteen tehnyt tukholmalaispolitikko Per Hagwall sanoo, että laki oli juridisesti valuvikainen jo syntyessään. Monien puolueiden nuorisojärjestöissä on vaadittu seksinostolain kumoamista, sen sijaan että sitä väkisin yritetään markkinoida muihin maihin. Keskustanuoret CUF vaati keväällä seksinostolain poistamista.

Hanna Wagenius Keskustanuorista http: Itsemääräämisoikeus on perustavanlaatuinen oikeus ja vapaaehtoisessa yhteisymmärryksessä tapahtuvassa maksullisessa seksissä on kyse juuri tästä. Filip Wästberg och Per Pettersson ovat sitä mieltä, että nykyinen seksinostolaki ylläpitää sortoa, ei seksinosto. Ruotsin Keskustapuolueen kansanedustaja Fredrick Federley on tehnyt Ruotsin eduskunnalle aloitteen seksinostolain ja parituslain kumoamiseksi http: Fredrick Federleyn mukaan seksinostolaki perustuu tekopyhien hyvintoimeentulevien keskiluokkaisten naisten moraalikäsitykseen - koska nämä naiset itse kokevat että eivät voisi ostaa tai myydä seksiä niin tämän logiikan mukaan kaikki maksullinen seksi on likaista, rumaa ja väärin.

Svenska Dagbladet otti keväällä kriittisen kannan seksinostolakiin pääkirjoitussivulla ja antoi tilaa Maria Abrahamssonin kirjoitukselle, jossa arviodaan Susanne Dodilletin väitöskirjaa Är sex arbete http: Svenska Dagbladet jatkoi seksinostolain kritisoimistaan pääkirjoituksessaan Lehden mukaan lakiin ihastuneilla ja lakia muihin maihin ympäri maailmaa myyvillä feministivasemmistolaisilla ei ole mitään syytä olla ylpeitä tästä laista eikä mitään syytä olla tyytyväisiä tähän lakiin.

Ruotsissa on parin viime vuoden aikana tehty lukuisia kyselyitä useissa eri mediossa. Ohjelmaan liittyy äänestys, jossa kysytään onko seksin myyminen ok. Vastaavanlaisia mielipidetutkimuksia kuin Ruotsissa on tehty myös Suomessa ja tulos on suunnilleen aina sama: Seksipalvelujen ostaja ei ole linkki pitkässä rikollisuuden ketjussa - seksipalveluiden kysyntä ei ole ihmiskaupan syy sen enempää kuin ravintolapalveluiden kysyntä on ihmiskaupan syy.

Tämä kumoaa väitteet sekä kansainvälisesti että kansallisesti, että ihmiskauppa liittyy erityisesti naisten seksuaaliseen ihmiskauppaan ja seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja että uhrit ovat pelkästään naisia. On vastuutonta, virheellistä ja harhaanjohtavaa profiloida ihmiskaupan kohteet pelkästään seksiä myyviksi naisiksi, koska ihmiskaupan uhreja voivat olla hyvinkin erilaisissa tilanteissa olevat ihmiset - miehet, naiset, lapset, nuoret ja vanhat.

Kliverin mielestä mediassa halutaan virheellisesti nähdä kaikki ulkomaalaiset seksityöntekijät ihmiskaupan uhreina. Kaikkein suurimmassa Britaniassa koskaan tehdyssä tutkimuksessa ihmiskaupasta seksuaalisiin tarkoituksiin http: Tutkimus kesti puoli vuotta ja siihen osallistui mm.

Monet nykyiset ja aiemmat ministerit ovat väittäneet, että Britaniaan tuodaan tuhansia naisia seksiorjiksi. Suurin osa näistä väitteistä on osoittautunut tuulesta temmattuiksi ja on perustunut lähteiden tietoiseen vääristelyyn tai mihinkään lähteisiin perustumattomiin tekaistuihin valheisiin. Poliitikot ja media ovat liioitelleet ja vääristelleet seksuaalisiin tarkoituksiin tapahtuvan ihmiskaupan määrää ja luonnetta.

Tämä onkin malliesimerkki disinformaation ja misinformaation levittämisestä. Erityisesti ne tahot, joiden agendalla on kaiken maksullisen seksin kieltäminen levittävät harhaanjohtavaa tietoa julkisuuteen ja sotkevat ja venyttävät tahallaan käsitteitä ja kertovat näitä satuja ja tarinoita ikään kuin objektiivisena tietona; mielikuvaa seksiorjuudesta käytetään virheellisesti koko seksikaupan ja koko ihmiskaupan synonyymina.

Britanian Human Trafficking Centren http: Grahame Maxwellin mukaan Britaniassa on enemmän työperäistä ihmiskauppaa kuin ihmiskauppaa seksuaalisiin tarkoituksiin. Misinformaatio johtaa vääristyneeseen lainsäädäntöön ja poliisin voimavarojen väärään kohdentamiseen.

Suomessakin käytävässä ihmiskauppakeskustelussa vilahtelevat usein sanat - ihmiskauppa, laiton maahantulo, laittoman maahantulon järjestäminen, prostituutio, paritus ja ihmissalakuljetus - suloisessa sekamelskassa.

Ihmiskauppa seksuaalisiin tarkoituksiin on Suomessa varsin harvinainen ilmiö ja sitä liiotellaan poliittisista syistä. Suomessa vähistäkin ihmiskaupan uhriepäilyistä huomattava osa on ollut muussa pakkotyössä ja pakkotyönkaltaisessa kuin seksityössä, hyväksikäytetyksi joutuneita miehiä, tunnetuimpana tapauksena lienee kiinalaisten kivityömiesten tapaus http: Myös tämän viikon ajankohtainen kakkonen -ohjelmassa oli juttu miehistä, joiden tilanne täytti ihmiskaupan tunnusmerkit.

Suomessa naisjärjestöjen ja TANE: Voisikin sanoa, että Suomen profiili on ollut aivan viime aikoihin saakka sekä kansainvälisesti että kansallisesti vertailtuna tavallaan väärä. Koko kategorisen kriminalisoinnin logiikka ja kategorinen imaginäärinen uhri-ajattelu on muutenkin epäjohdonmukainen. Ajatus seksipalvelvelujen asiakkuuden kriminalisoimisesta jonkinlaisena ihmiskaupan torjuntakeinona on kummallinen ja johtaisi johdonmukaisesti sovellettuna täysin kestämätömiin käytäntöihin ja takaperoisiin tilanteisiin.

Jos seksinoston kategorisen kiellon katsotaan olevan tehokas keino seksuaalisiin tarkoituksiin tapahtuvan ihmiskaupan torjumisessa, silloin samalla logiiikallahan pitäisi tätä samaa ajattelumallia käyttää laajemminkin ja kategorisesti kieltää kaikki muutkin IOM: Vain muutama seksuaalinen ihmiskauppa -juttu on saanut oikeudessa langettavan tuomion. Antiprostituutiofeministien usein käyttämä arvio, että Suomessa olisi vuosittain naista seksuaalisen ihmiskaupan uhrina ei voi pitää paikkaansa esim.

Kajsa Wahlberg on levittänyt näitä tuulesta temmattuja lukuja ympäri maailmaa yrittäessään myydä Ruotsin seksinostolakia muualle maailmaan.

Ruotsin kansallinen trafficking raportoija Ruotsin rikospoliisin rikostarkastaja Kajsa Wahlberg esitti The Guardianin haastattelussa 5. Tämä sama Kajsa Walberg oli myös Suomen eduskunnan lakivaliokunnan kuultavana ns. Jo pelkästään Anna Kontulan raportti Prostituutio Suomessa kumoaa tämän väitteen.

Työhallinnon julkaisussa Ihmiskaupan uhrien auttaminen arvioidaan Suomeen suuntautuvan tai Suomen kautta kulkevan ihmiskaupan määräksi muutamia kymmeniä tai joitakin satoja tapauksia. Suomen poliisin julkistaman selvityksen mukaan http: Parituksen alaiseksi joutuneet ovat pääsääntöisesti ulkomailta Suomeen tulleita naisia, sen sijaan kotimaiset seksityöläiset ovat alalla vapaaehtoisesti ja omasta tahdostaan.

Varsin tavallinen seksityöläinen onkin nuori suomalaisnainen, joka tarjoaa maksullista seksiä muun työn tai opiskelun ohella. Näiden tietojen pohjalta voisi varovaisesti arvioda, että seksuaalisen ihmiskaupan uhreja Suomessa on muutamia yksittäistapauksia noin viidessä vuodessa.

Suurin osa seksistä maksun ottavista ihmisistä ei ole ihmiskauppiaasta eikä parittajasta nähnyt vilahdustakaan. Ihmiskauppa käsitteenä on erotettava myös siihen usein liittetystä käsitteestä eli parituksesta.

Lisäksi käytännössä lähes kaikki ulkomailta Suomeen tulleet seksinmyyjät tulevat tänne vapaaehtoisesti, vaikka heillä olisikin parittaja. Seksuaalipalvelujen ostamisen yleinen kriminalisointi rajoittaisi olennaisella tavalla seksuaalipalvelun ostajan ja myyjän seksuaalista itsemääräämisoikeutta. Yksilön itsemääräämisoikeus kiinnittyy useisiin perusoikeuksiin, erityisesti perustuslain 7 §: Perustuslailla suojatun yksityiselämän piiriin kuuluu muun muassa yksilön oikeus vapaasti solmia ja ylläpitää suhteita muihin ihmisiin sekä oikeus määrätä itsestään ja ruumiistaan samoin kuin vapaus päättää sukupuolisesta käyttäytymisestään.

Seksuaalipalvelujen tarjoajan näkökulmasta seksinoston yleinen kriminalisointi on merkityksellistä myös perustuslain 18 §: Radikaalifeminismin teoreettisiin hypoteeseihin ja rakennelmiin juuttunut tulkintakehys ja näkemys, jonka mukaan seksinosto on seurausta pelkästään yhteiskunnassa vallitsevasta miesten ja naisten epätasaarvosta sekä patriarkaalisesta vallankäytöstä ja perinteestä on hyvin riitämätön, rajoittunut, yksipuolinen, epävalidi, ongelmallinen ja se aliarvoi ja sivuuttaa pahasti monien keskeisten tekijöiden merkityksen eikä riitä perusteeksi lainsäädännölle.

Ideologisella uuskielellä ja sanapelillä kansalaismielipidettä pyritään johtamaan tarkoituksellisesti haluttuun suuntaan ja tällä tavoin pyritään vaikuttamaan poliittisen päätöksentekoon. Seksin ostokieltolakia säädettäessä monet tasa-arvo- ja naisjärjestöt esiintyivät asiantuntijoina ja lobbasivat voimakkaasti lain puolesta, vaikka heidän asiantuntemuksensa oli vähintäänkin yksipuolista.

Esimerkiksi Naisjärjestöjen keskusliitto suhtautuu avoimen vihamielisesti sellaiseen tieteelliseen tutkimustyöhön, joka ei tue sen ajamia näkemyksiä. Mielenkiintoista on myös se, että joidenkin suomalaisten naisjärjestöjen seksin ostokieltolakia säädettäessä lakivaliokunnalle antamissa lausunnoissa toistuu samat kielikuvat kuin Ruotsissa vuosia aiemmin annetut. Jopa tietyt ultraradikaaliteoreetikko Jeffreysin sanakäänteet löytyvät lausunnoista.

On onnetonta, jos tällaiset Solanaksen, Jeffreysin ja Dworkinin ultraradikaalit näkemykset parrasvalojen varjoissa päätyvät osaksi kansallista lainsäädäntöämme. Maksulliseen seksiiin liittyvässä lainsäädännössä pitää huomioida myös seuraavat asiat: Nykyinen tasa-arvolainsäädäntö kohtelee sukupuolia tasapuolisesti vain niiden ominaisuuksien suhteen, jotka liitetään naiseen ja pitää miesten erityistarpeita http: Yhtäläisiin mahdollisuuksiin perustuvan tasa-arvopolitiikan pitäisi ottaa huomioon myös sukupuolten seksuaalisesta erilaisuudesta johtuvat miesten erityistarpeet ja kompensoida ja tasapainottaa niitä positiivisilla erityistoimilla aivan samalla tavalla kuin esim.

Lisäämällä seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja tasoittamalla ja tasapainottamalla sukupuolten biologisista eroista johtuvaa eriarvoisuutta, maksullisten seksipalvelujen voidaan katsoa edistävän tasa-arvoa. Tasa-arvopoliittisesti on tärkeänä, että kaikilla on aito mahdollisuus tehdä elämässään sukupuolen rajoittamatta itseään koskevia valintoja. Maksulliset seksipalvelut voidaan siis nähdä yhtenä eriarvoisuutta vähentävänä käytäntönä ja hyvinvointipalveluna, jotka nimenommaan tasoittaa ja miehen ja naisen biologista erosta johtuvaa eriarvoisuutta.

Seksipalveluilla, kun niille luodaan mahdollisimman hyvät ja lailliset toimintamahdollisuudet, on länsimaisessa oikeus-,sivistys-ja hyvinvointivaltiossa tärkeä sosiaalinen tehtävä tasarvon kannalta.

Lisäämällä naisten seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja emansipaatiota ja seksuaalista vapautumista, maksulliset seksipalvelut ja seksityö lisäävät myös tässäkin mielessä tasa-arvoa. Seksiä ei pitäisi naamioida pelkästään parisuhdenormatiiviseksi kynttiläillalliseksi timanttikorvakoruineen, vaan lainsäädännöllä pitäisi luoda hyvä kasvualusta erilaiselle seksuaalisuudelle ja erilaisille tavoille harrastaa ja totettaa seksuaalisuutta. Pidättyväisyyden ja kieltopolitiikan sijasta lainsäädännöllä pitäisi luoda sellaisia käytäntöjä ja mahdollisuuksia, joilla helpotetaan aikuisten ihmisten välistä seksuaalista kanssakäymistä ja lisätään ja edistetään seksuuaalista hyvinvointia.

Kaikki tämä edellä esittämäni pitäisi saada vauhtia seksialan lainsäädännön uudistuksiin Suomessa. Suomalainen maksulliseen seksiin liittyvä lainsäädäntö tulisikin päivittää ja harkita kokonaan puhtaalta pöydältä uudestaan, jo pelkästään kansalaisten oikeusturvan kannalta. Mallia ei aina tarvitse ottaa Ruotsista eikä Ruotsin virheitä tarvitse aina toistaa kun tarjolla on muitakin vaihtoehtoja.

Lainsäädännössä aikuisten vapaaehtoista seksipalvelujen kauppaa ei missään tapauksessa saa sekoittaa ihmiskauppaan, seksuaaliseen ihmiskauppaan, lapsiprostituutioon tai muihin väkivallan ja hyväksikäytön muotoihin, koska seksipalvelujen kaupassa sekä naiset että miehet myyvät vapaaehtoisesti seksipalveluita, mutta heidän "itse", vartalonsa, henkensä ja sielunsa pysyvät heidän omaisuutenaan eivätkä siirry asiakkaalle.

Lainsäädännössä on selvästi määriteltävä nämä käsitteet - aikuisten vapaaehtoinen seksipalvelujen kauppa, ihmiskauppa, seksuaalinen ihmiskauppa ja hyväksikäyttö - ja pidettävä ne erillään toisistaan ja käsiteltävä erillään toisistaan.

Hyvä alku uuteen suuntaan olisi nykyisen parituslainsäädännön järkevöittäminen siten että se sallisi itsenäisten yrittäjien markkinoida palvelujaan ja työskennellä yhdessä, esimerkiksi osuuskuntabordellien muodossa paritukseen liittyvän pakottamisen ja ihmiskaupan rangaistuksia voitaisiin koventaa.

Loistava kommentti, mutta älä hyvä mies kopioi koko tekstiä toisen blogin kommenttiosioon. Linkki ja reilusti tiivistetty esim. Kommentti ja argumentointi oli niin loistavaa, että hyvin tuli luettua, vaikka totta, aika pitkä olikin kommenttiosioon tekstiksi.

Kannattaa jokaisen kuitenkin lukea. Erikoinen toistuva kaava näillä feministien lobbaamilla asiantuntijoilla, joita Suomeen kutsutaan kuultaviksi. Näistähän on ennenkin ollut juttua keskustelussa. Kaikenlaiset valehtelevat höyrypäät kelpaavat asiantuntijoiksi, koska tieteellä ei feminismin tai naistutkimuksen tutkimuksen kanssa ole mitään tekemistä.

Jani, en nyt lähde tähän väittelyyn, mutta näköjään nyky-ajan Suomessa pitää olla nk. Mut ei se mitään, mä pärjään kyllä, sen verran on tässä elämässä tullut monessa liemessä keitettyä, etten vähästä hätkähdä, nuorempana naisena tilanne oli toinen. Kyllä minäkin lupaan puolustaa sinua, jos sinua kohdellaan minun mielestäni epäoikeudenmukaisesti.

En kuitenkaan laske epäoikeudenmukaiseksi kohteluksi vielä sitä, että osoittaa ristiriitoja toisen kommenteissa tai pitää ihmisten perustarpeiden tyydyttämisen kieltämistä julmana. Siis johtopäätöksesi on se että , saa nainen puhua läpiä päähänsä mutu -tuntumalla, koska kunnon ritari puolustaa aina naista. Nyky-yhteiskunnassa naisten puolustaminen on vähän kuin menisi puolustamaan ammattilais-vapaaottelijaa nakkikiskan rähinässä. Siinä pääsee helpolla ja on varmasti voittajan puolella. Jos olen erimieltä sinun, tai kenen tahansa, kanssa niin parasta mitä voin tehdä mielipidettäsi kunnioittaakseen, on argumentoida sitä vastaan.

Sitten jos hyvin käy, selviää moni virhe ja väärinkäsitys, ainakin tulee jotakin ajattelemisen aihetta. Eivätkö naiset osaa sinun mielestäsi itse puolustaa omalla älyllänsä argumenttejaan ja mielipiteitään?

Pitäisikö miesten puolustaa naisten mielipiteitä? Pitäisikö toisten naisten myös puolustaa toisten naisten mielipiteitä, vaikka eivät ole samaa mieltä? Tai, jos mamumies ei kiinnosta, niin ne kotoperäiset, aggressiiviset überalfat kelpaavat myös, esim. Mutta tietty, vaikka suomalainen perusmies noin tekisi, se ei tarkoita, että suomalaisnainen olisi millään tavalla velvoitettu vähentämään suomalaismieheen kohdistamaansa vihaa.

Voin olla herrasmies ja puolustaa naisia, mutta teen itse sen päätöksen ketä sen on ansainnut ja ketä puolustan. Pelkkä naiseus ei tähän riitä. Eräs miestuttavani vaihtaa naisystäviä useammin kuin sukkiaan. Kiitokseksi panosta hän heittää yleensä symbooliset 3 euroa naisen vatsalle lähtisessään hänen sängystään. Ihan vittuillakseen hän on tehnyt sen myös eräälle tunnetulle Helsingin Vihreissä vaikuttavalle naispolitiikolle, joka hänen sanojensa mukaan kiehui ja sanoi ilmoittavansa hänet poliisille raiskauksesta, johon ystäväni sanoi mahdollisessa oikeudenkäynnissä ilmoittavansa naisen sanoneen hänelle: Ystäväni avasi ulko-oven ja häipyi eikä ole kuullut naisesta sen koomin.

Toisaalta nainen ei tiedä hänen oikeaa nimeään eikä hänellä ole myöskään tämän puhelinnumeroa. Korvaukset prostituoiduille ovat yleensä melko suuria. Ne heijastavat pillun arvoa, joten feministit pyrkivät sauhuamisellaan pitämään alan jatkossakin pienen kalliin piirin operoitavana.

Jos alalle tulisi paljon uusia yrittäjiä voisi olettaa kysynnän ja tarjonnan lakien tipauttavan euron muuttuvan nopeasti tai euroon tunnilta. Huorien hinnanlasku toteutuessaan vaikuttaisi välittömästi kaikkien suomalaisten naisten omanarvontuntoon ja käyttäytymiseen. Tavalliset naiset ja huorat tekevät saumatonta yhteistyötä ja pyrkivät pitämään pillunhinnan mahdollisen korkeana, ja saatavuuden riittävän heikkona, jotta sen arvo on korkea seuraavanakin aamuna.

Mainostan tässä Jussi Lähteen ja hänen organisaationsa tekemää asiallisen vaalikeskustelun sivua: Kyllä poliitikkojakin täytyy kohdella ihmisinä, eikä kaiken pahan alkuna ja juurena - mun mielestä, edustaa sitten mitä puoluetta tahansa.: Anteeksi nyt vaan, mutta politiikkojen pitäisi tehdä muutoksia ja parannuksia yhteiskuntaan, eikä polkea paikoillaan ts. Mitä olen jutteluasi täällä seurannut niin lähinnä ritarillisuutta odotat miehiltä, että politiikasta tulisi sinulle elättäjä.

En minä ainakaan halua tukea poliittista uraasi noilla eväillä. Suosittelisin sinulle näin ensin alkuun muutaman vuoden uraa prostituoituna.

Ja sitten palaamaan politiikkaan. No, jos argumentaatiosi on tyyliä: Laasanen käänny mormoniksi, ratkaisee kaikki ongelmat ja aika usein aivopesu toimii. Voit saada sen 14v vaimon ja niin monta kuin haluat, kun sinusta tulloo jumala, saat oman maailman jne.

Islam rajoitta vaimot neljään valitettavasti, mormonijohtajilla oli useita kymmeniä panopuita. Kai se menee niin kuitenkin nykyään, että siell' taivaassa vasta sitten saa toteuttaa itseään kenenkään kysymättä ja rajoittamatta.

Prostituution pitäisi olla ammatinharjoittamista ja verotettavaa tuloa. Lisäksi ulkomaalisilta prostituoiduilta vaadittaisiin lisäksi normaali työlupa.

Näin sekä prostituoitujen naisten olot sekä palvelun laatu paranisi ja mukaan ei sekottuisi enää muu laiton bisnes, kuten huumebisnes, ihmiskauppa, lasten prostituoitu tai laiton maahanmuutto.

Kyllähän se tulo on jo nyt verotettavaa, mutta nykyarvojen vallitessa kuka haluaisi juosta naisten perässä kysymässä "oletteko myyneet pillua? Hollannissa kai järjestelmää ollaan tiukentamassa, mutta en usko, että suomalaisessa arvoympäristössä ollaan valmiita tyttöjen kyttäämiseen. Lisäksi arvioverotus pakottaisi tytöt myymään itseään tietyn määrän, mikä voitaisiin tulkita naisten epäsuoraksi raiskaamiseksi. Osittainhan prostituoitujen verotus kuitenkin jo toimii. Ostettaessa jotain isompaa verottaja yleensä selvittää mistä rahat ovat peräisin, ja kuulustelujakin voidaan tehdä.

Jospa kaikille potentiaalisille prostituoiduille, ts. Arvioverossahan verotettava joutuu todistamaan verottajalle, että vero on väärin perustein määrätty. Parempi olisi niin, että kaikille nuorille naisille määrättäisiin yhteiskuntapalvelus sama kun miehille armeija ja palveluksessa naisten tulisi tarjota 1 esim. Osaan kyllä argumentoida, mutta päättäkää rakkaat ihmiset nyt mitä mieltä olette Miksi minä olen suurin vihollinen? Vaikka olen yhdestä asiasta vain kanssanne eri mieltä, nimittäin prostituution oston kriminalisoimisesta..

Tuskinpa suurin vihollinen kenellekään olet. Tässä blogiss vain nimenomaan keskustellaan siitä yhdestä asiasta erilaisine mielipiteinemme.

Minä ainakin kannatan naisen itsenäisyyttä henkeen ja vereen, mutten sitä itserakkautta ja puolisokeaa vallankäyttöä, joka helposti tulkitaan naisen omavaraisuudeksi ja itsetunnoksi. Kaikki naiset, joihin olen ollut suhteessa ovat olleet mukavia ja energisiä juuri sen vuoksi, että he ovat uskaltaneet olla omia itsejään.

Samaa ei voi sanoa useimmista naisista, jotka ovat kloonattuja feministisiä pelleyden papittaria. Seksinoston kiellolla halutaan vaan rajata tietyt miehet seksuaalisten ilojen ulkopuolelle. Tehdä sukupuolisesta läheisyydestä entistä hankalampaa. Mitä enemmän ilman olevia miehiä on, sitä heikommin yhteiskunta pyörii, sillä seksi ON perustarve.

Seksittömyys heikentää työtehoa, firmojen tuottavuutta, vanhustenhoitoa ja lisää julkisen sektorin paineita mm. Kun tähän on päästy tuskin prostupalvelujakaan kukaan enää niin kiivaasti vastustaa. Seksin harrastamisessa on tapahtumassa suuri määrällinen muutos maailmassa. Aiemmin miesten seksielämä hiipui ikävälillä v ihan luonnollisista syistä, ei siksi ettei miehiä olisi kiinnostanut.

Ne olivat aluksi törkeän kalliita, mutta nyt niiden hinta on laskenut jokapojan kukkarolle sopivaksi. Koska miesten seksuaalinen kiinnostus suuntautuu enimmäkseen alle vuotiaisiin naisiin, muutos lisää prostituution kysyntää valtavasti. Se tulee kasvamaan ainakin kaksinkertaiseksi vuoden aikajänteellä. Ja sitä kehitystä sinä haluat olla painamassa maan alle ja luovuttamassa sen laeista piittaamattomien ammattirikollisten yksinoikeudella pyörittämäksi rahasammoksi?

Miksi muuttaa sitä luonnollista seksuaalista hiipumista ikärajalla v tälläisillä lääkkeillä kuten viagra ja pitää sitä seksiä siinä iässä sitten muka perustarpeena kun se on keinotekoisesti haettua. Ja herääpä kysymys että miksei naisille ole kehitetty jotain vastaavaa lääkettä seksuaaliseen kiihottumiseen en tiedä onko jo keksitty koska itse en tarvi niin kaikki naisetkin pitäisi vähintäänkin yhtä perustarpeellisena harrastaa jatkuvasti seksiä.

Ei feministejä käsittääkseni haukuta tai ainakaan minä en hauku heitä siitä, että he ovat vaatineet naisen itsenäisyyttä vaan siitä, että he räikeästi syrjivät miehiä. Ristiriidan tuosta saat vain, jos yhdistät useamman eri henkilön mielipiteitä. Itse en tunne tai tiedä ketään joka haukkuisi feministejä siitä siis nimenomaan siitä että he ovat vaatineet naisen itsenäisyyttä ja olisi sitä mieltä, että naisen pitäisi pärjätä nettikeskusteluissa täysin omillaan.

Minä olen liberaali, joka on sitä mieltä, että on jokaisen ihmisen ja vain hänen oma asiansa päättää, mitä omalla ruumiillaan tekee. Yritän selviytyä nyky-yhteiskunnassa niillä keinoilla mitä täällä vielä on puolustaen vapautta ja ihmisten itsemääräämisoikeutta niillä keinoilla, mitä täällä on vielä jäljellä.

No en tiedä oletko ihan suurin vihollinen, mutta ajattelumaailmasi on minun mielestäni hyvin vaarallinen sen takia, että uskot itse vakaasti olevasi oikeassa halussasi puuttua muiden ihmisten itsemääräämisoikeuteen ja vieläpä yhdessä ihmiselämän kaikkein intiimeimmässä asiassa. Minä uskon, että koko yhteiskunnan arvon ja kohtalon määräytyminen lähtee sen tavasta suhtautua yksittäisiin ihmisiin. Jos yhteiskunta katsoo valtiolla olevan oikeuden puuttua ihmisten itsemääräämisoikeuteen jopa siinä, mitä tulee heidän oikeuteensa määrätä omasta ruumiistaan, niin olemme menossa pelottavaan suuntaan.

Kuten sanonta kuuluu, tie helvettiin on kivetty hyvillä aikomuksilla. Minusta on mukava, että laitat kommenttejasi vaikka olenkin kanssasi eri mieltä useammasta kuin yhdestä asiasta. Kyllä Laasanen on kasvamassa melkoiseksi mediavaikuttajaksi!

Naisen seksuaalinen vallankäyttö ja se oli hyvä. Miehet on homoja ja lisää lappaa Jani Toivolan ehdokkuus , Naiset on kukkahattuja Suomi -Afrikaksi liikettä ajavia kastraatio feministejä , on hamppusauhuttelijoiden ja ex-kommareiden jaos ja marginaaliin jää Soininvaaralainen ,Eko- propellihattujen porukka. Pukeutua kenties pikkumustaan sisäkön asuun ja antaa peruutustutkan kurnuttaa Alvit valtiolle, paikat siistinä ja kunniallinen työ!

Mitäs luulette suostuisiko mieheni moiseen? Prostituutio ei ilmeisesti ole sinun juttusi? Sitten on varmaan ihan hyvä, että se on vapaan valinnanvapautesi piirissä ilman että kukaan ulkopuolinen sanelee valintaasi puoleen tai toiseen? Eivät ilotyöt ole stereotyyppisesti sinkkuja tai yksinhuoltajia, vaan moni on parisuhteessa ja tekee työtään joko miehensä tieten tai tietämättä. Ei se myöskään ole ammatti, johon ryhtyminen on ilmoitusasia: Jos ei osaa hommia niin että asiakas tuntee saavansa vastinetta rahoilleen, asiakas ei tule toista kertaa.

Filip, käypäs kysymässä mieheltäni, nimi on Teppo Rajakari, löytyy täältä ja FB: Ja pikku pointti, hän ei halua olla muiden kanssa, koska rakastaa minua eikä halua pettää luottamustani eikä horjuttaa avioliittoamme ja minä riitän hänelle ihan hyvin, taidatte aliarvioida avioseksiä suuresti? Lisäksi yhtä asiaa ihmettelen suuresti..

Jos pettää yhtä, pettää toistakin. Olisiko se kivaa, jos rakastamanne nainen makaisi muiden miesten kanssa? Ettekö olisi yhtään mustasukkaisia? Minun mieheni ainakin olisi, en viitsi edes ajatella, kuinka vihainen hän siitä olisi. Kunniallinen nainen kunnioittaa miestään ja avioliittoaan eikä harrasta seksiä muiden kuin aviomiehensä kanssa ja sama toistepäin.

Meidän maailmankatsomuksemme on niin kaukana toisistaan, että ihan sama mitä sinulle vastaisin niin et kuitenkaan ymmärtäisi. Mutta mikä ihmeen pakkomielle sinulla on siitä miten muut elämäänsä elävät, en minäkään sinun elämäntapaasi tuomitse, joten voisitko jättää muut rauhaan.

Se kertoo siitä, että kyseessä on nainen joka pitää miehen tapaan aidosti seksistä ihan seksinä, eikä seksi ole hänelle ensisijaisesti parisuhteessa miehen pompotteluun käytettävä vaihdon väline.

Monipuolinen seksi siitä aidosti kiinnostuneen naisen kanssa on niin ylivertainen kokemus, että siitä moni mies maksaisi mielellään sen omakotitalon ja kesämökin minkä on tullut järjestäneeksi sille vaimolle, jolta ei tunne saavansa vastinetta panostukselleen. Seksi kun on ensisijaisesti asennelaji. Ihmetyttääkin nämä, jotka pitävät vaimoja, joista ei ole kunnon iloa omassa elämässä. Omat tyttöystäväni ovat olleet ainakin kohtuullista huipputasoa järjestäen.

Monilla on vuotinen yhteisprojekti saada jälkikasvu suht säällisesti aikuisiksi, ja voihan se vaimokin olla enimmiltään osin ok, vaikkei enää seksuaalisesti nappaakaan. Kommenteistasi on rivien välistä luettavissa, että sinulla on edelleen se käsitys, että jokainen mies saa halutessaan itselleen nais puolison. Toivottavasti et ota tätä loukkauksena tai hyökkäyksenä, mutta tässä kohtaa minun on korjattava oletustasi: Suomessa on suuri määrä miehiä, jotka eivät ikinä saa itselleen parisuhdetta, vaikka tekisivät kaikkensa sen eteen.

Toisten kanssa makaaminen ei ole sopimusrikko, jos sellaista sopimusta ei ole tehty luen sopimukseksi myös hiljaisen molemmin puoleisen olettamuksen tai on erityisesti annettu siihen lupa. Mitä kysymykseesi tulee, niin jos seksitauteja ei tarvitse pelätä, niin kyllä se käy. Ei se ole kuin seksiä. Kyllä minä ainakin mieluusti makaisin toisten naisten kanssa.

Siitä saisi vaihtelua ja kivaa egoboostia. Lähinnä tommoiset jutut kuin uskollisuus ei ole mitenkään ensisijaisen tärkeitä juttuja.

Noin muutoin mua lähinnä kiinnostaa kokeilla prostuja, kun deittailukulttuuri noin muutoin on mun kannalta tosi epärehellistä toimintaa. Romantiikka noin määritelmällisesti on "kaunistelua" ja mulle tulee henkilökohtaisesti likainen fiilis kaikesta valehtelemisesta. Jopa siitä valkoisesta imartelusta "onpa neidillä upeat silmät" kuin kaikesta muustakin teeskentelystä ja riikinkukkoilusta. Valitettava totuus on se, etten oikeasti ole itsevarma, maskuliininen voittaja jona ravintoloissa ym.

Lisäksi jos joku nainen oikeasti haluaisi jakaa puolet mun elämästä niin sen ansaitakseen tytön pitää olla vähintään yhtä etevä, älykäs ja ahkera, kuin itseäni pidän. Prostituution ajattelisin ratkaisevan tuon epärehellisyyden pulman mun naissuhteissa. Liikesuhteet vaativat aina molemminpuolista luottamusta, eikä siinä tapahtuvassa transaktiossa ole normi baarijallitusreissun likaisuutta. Aivan kuin jos menisin työttömän huoltajan perheeseen sanomaan, että ihmettelen suuresti Kyllä niillä riittää töitä, vaikka sama tyyppi ei tulisikaan toista kertaa.

Naisia on kuitenkin sopivan vähän suhteessa kysyntään, mistä feministit ovat pitäneet huolen. Lisäksi voidaan kysyä, kuinka monta viissatasta päivässä nainen tarvitsee? Eivät kaikki yritäkään tehdä töitä kokopäiväperiaatteella. Yksintoimivat prostut voivat panostaa sessioon asiakkaan tai mielentilan mukaan hyvinkin erilailla, koska mitään laadunvalvontaa alalla ei ole.

Takuutyöperiaatteen voit useimmiten unohtaa ja sekin on mahdollista, että muija vie vaan rahasi. Vantaan Mikkolassa toimii kuulemma nainen, joka pyytää rahat ulkona ja pakenee sisään lihaksikkaan poikaystävänsä luo? Jos ei saa tulemaan uudestaan niitä asiakkaita, joiden haluaa tulevan, niin homma menee sitten sellaiseksi säätämiseksi että ilmoituksen taiteilijanimeä ja kuvia vaihdetaan aina kun saa huonot arvioinnit Sihteeriopiston foorumissa. Uusien kerta-asiakkaiden kusettaminen on aika raskas tapa pyörittää bisnestä, vaikka kai sekin sopii vaikka jollekin sellaiselle jolla on heikko ajantaju.

Siinä jää muodostumatta ne asiakas- ja ihmissuhteet, joista on hyötyä vielä sen jälkeen kun parasta ennen päivä tulee vastaan ja on aika siirtyä elämässä eteenpäin. Monelle naiselle saattaa riittää euron ekstra kuukaudessa, jonka voi verottomasti työntää peruskulutukseen. Samaa asiakasta, joka ei naista miellytä esim. Ruotsissa aiotaan nostaa maksimirangaistusta seksin ostamisesta puolesta vuodesta vuoteen.

Oikeusministeri Beatrice Ask kertoi torstaina hallituksen esityksestä, jonka mukaan tiukemmat rangaistukset otettaisiin käyttöön jo heinäkuussa. Ruotsissa otettiin vuonna ensimmäisenä maailmassa käyttöön laki, joka kieltää seksipalvelujen ostamisen, mutta ei myymistä.

Nykytilanteessa rangaistusasteikko vaihtelee päiväsakoista puolen vuoden vankeustuomioon, mutta käytännössä valtaosa tuomioista on 50 päiväsakkoa. Ask pitää rangaistusasteikkoa riittämättömänä ja sanoo maksimirangaistuksen kiristämisen monipuolistavan rangaistusmahdollisuuksia varsinkin vakavissa tapauksissa. Lakimuutoksen odotetaan menevän läpi valtiopäivillä, sillä myös oppositiopuolueet ovat tukeneet rangaistuksen koventamista. Millainen olisi vakava seksin ostaminen? Entä tunteekohan Ruotsin laki lievän seksin ostamisen, jos maksaa vain ihan vähän?

Kai ne panee Ruåtsissa kohta veron myös parisuhdeseksille? Siis samaan tapaan kun jotkut valopäät haluavat verottaa omistusasunnossa asuvaa laskennallisesta asuntotulosta. Myös tv-luvan malliin toimiva seksilupamaksu niin sinkuille kuin pariskunnille olisi oiva tapa valtion sekaantua tavallisten ihmisten intiimielämään. Siitä pääsisi eroon vain kuin tiukasti todistelisi kotiovelle tupsahtaneelle lupatarkastajalle ettei harrasta sen enempää soolo-, pari- kuin kimppaseksiäkään Runkkaaminen kiihdyttää yksinäisillä miehillä naisiin kohdistuvaa siveetöntä fantasiointia ja lisää suurella todennäköisyydellä myös raiskauksia ja ei-toivottua lähestymistä.

Ainakin Ruotsin kaupunkien omistamissa vuokra-asunnoissa luulisi yksinasuvien miesten runkkaamisen kiellon olevan helppo säätää. Valtio voisi värvätä spermakoiria, jotka etsisivät asunnoista spermatahroja, kuten spermaisia vuodevaatteita tai talouspaperikönttejä.

Sperman löytymisestä seuraisi se, että spermakoira ottaisi tukevan välitöntä sairaalahoitoa vaativan hammasotteen runkkarin nilkasta plus tietysti vuokrasuhteen välitön irtisanominen, irtaimiston välitön heittäminen ikkunasta kadulle ja puolen vuoden vuokria vastaava sakko ja vankeusrangaistus.

Tarkoitus oli tutkia miten laki on toiminut käytännössä ja mitä vaikutuksia sillä on ollut prostituution ja seksuaalisiin tarkoituksiin tapahtuvan ihmiskaupan esiintymiseen Ruotsissa. Selvityksen tekijäksi määrättiin oikeusneuvos Anna Skarhed.

Direktiivissä kuitenkin määrättiin, että selvityksen lähtökohta on oltava, että seksinostolaki säilyy jatkossakin ja että selvityksessä ei saa päätyä sellaiseen lopputulokseen, että seksinostolaki kumottaisiin. Direktiivissä sanottiin myös että selvittäjä saa selvityksen pohjalta vapaasti ehdottaa lakiin muutoksia tai jättää ehdotuksia muiksi toimenpiteiksi, mutta vain sellaisia muutoksia, jotka on tarkkaan etukäteen kirjattu direktiiviin, nimittäin onko tarvetta esim.

Tutkimusmenetelmästä sanottiin, että selvittäjä saa vapaasti valita tutkimusmenetelmän, kunhan se on sellainen mikä arviodaan sopivaksi ja koko selvityksen on perustuttava tasa-arvoperspektiiviin mitä se sitten ikänä tarkoittaa käytännössä, tuskin kuitenkaan miesprostituution esille tuomista ja maksullisen seksin tarkastelemista esim.

Edelleen selvittäjä velvoittiin käyttämään lähteinään vain direktiivissä etukäteen listattuja tahojen, kuten poliisien ja muiden viranomaisten raportteja ja tutkimuksia ja tekemään yhteistyötä näiden tahojen kanssa selvitystä tehdessään. Listasta puuttui useat tutkimukset, esimerkiksi Susane Dodillet, Är sex arbete http: Listasta puuttui tietenkin myös kaikkein paras tietolähde, nimittäin seksityöntekijät ja heidän järjestönsä. Monien toivomaa uskottavaa, riippumatonta, objektiivista lain uudellennarviontia tämän direktiivin pohjalta ei edes ollut odotettavissa ja selvityksen lopputulos oli jo etukäteen määrätty - tarkoitus oli alusta saakka vain tehdä lakiin tuikennuksia ja pelkkä poliittinen seksinostolain mainos muita maita maita varten.

Mitenkäs Henry itse, suostuisitko seksityöläiseksi jos tienaisit saman tai enemmän kuin nykyisin? Asiakkaasi olisivat kaltaisiani kolmenkympin ja kuoleman välillä olevia rouvashenkilöitä ja harvemmin nuoria tyttöjä. Sinun näköisesi ja tasoisesi miehen seksiseurasta olisi moni valmis maksamaan. Siltä varalta, että tämä menisi Henryltä ohi vastaan hänen puolestaan kysymällä, että miten tämä kysymyksesi liittyy tähän keskusteluun?

Vai haluatko vain muuten kehnätä jutun juurta? Useimmat naiset täällä kirjoittaessaan korostavat sitä, että nainen ei ole kiinnostunut pelkästä seksistä ja myös vastustavat oikeutta prostituutioon. En toki jallita sinua muiden naisten mielipiteitten vuoksi, mutta vaistoan, että kysymyksen asettelusi yllä kielii myös omasta negatiivisesta suhtautumisestasi moiseen bisnekseen. Myönnät tässä kuitenkin, että naiset mielellään olisivat ostamassa seksiä. Siinä on tietty ristiriita.

Myös voin todeta, että naisten keskuudessa vallitsee epärelistinen näkemys "komeiden" miesten kohdalla seksin saannin "helppoudesta". Gagarin, en osaa kirjoittaa piiloviestejä rivien väliin joten et voi niitä sieltä lukea. Kysyin Henryn mielipidettä seksinmyynnistä omalta osaltaan sen vuoksi että saisin käsityksen siitä kannattaako hän seksuaalista vapautumista ja seksinsaannin mahdollisuuksia kaikille vai vain miehille.

Muiden naisten mielipiteistä en tosiaankaan ole vastuullinen enkä aina edes tiedä mitä ne mielipiteet ovat. Oma mielipiteeni on että seksiä saa puolestani myydä kuka tahansa täysi-ikäinen missä tahansa kunhan toimii vapaaehtoisesti ja sellaisia toimijoita varmasti on runsaasti sekä miehissä että naisissa. En itse näe seksinmyynnissä tai pornoteollisuudessa mitään sen suurempia ongelmia kuin muissakaan palvelualoissa. Muiden naisten mielipiteistä seksin tai parisuhteen kannalta en myöskään tiedä, mutta oma kantani on että joskus on tarvetta vain tunteettomalle irtoseksille ja joskus taas parisuhteelle.

En itse ainakaan haluaisi parisuhdetta kaikkien niiden miesten kanssa joiden kanssa haluaisin seksiä. Eniten koko hässäkässä, Laasasen kirjoituksissa ja miesasiamiehissä yleisesti ihmetyttää se että vain miesten seksitarpeet ovat tärkeitä ja hyväksyttäviä, naisten seksintarve taas nähdään luonnottomana ja säälittävänä.

Itse rumana naisena tiedän ja ymmärrän millaista on kun seksiä voi saada vain ja ainoastaan maksamalla. Eikö olisi kaikkien etu, miesten, naisten, feministien ja maskulistien jos bordellit laillistettaisiin, mutta itseään myymään saataisiin sekä miehiä että naisia ja kaikki täysi-ikäisiä? Tiedän toki että suurin osa miehistä haluaa nimenomaan alaikäiseltä seksiä, mutta en usko että kukaan on kypsä valitsemaan juuri tätä ammattia vielä alaikäisenä.

Jos viittasit edellisellä minuun niin käsittääkseni myös naiset saavat täällä kommentoida asioita ja minua on jo pitkään mietityttänyt tämän blogin asenne rumia naisia kohtaan. Mikäli nainen on sekä ruma että halukas hän on täydellisen kammottava olento, mutta loogisesti miesten kanssa samalla puolella bordellien laillistamisen puolella, haluten vain miehiäkin sinne töihin. Nainen saa olla melkolailla ruma, jos alkaa tuollaisia ajatuksia tulemaan.

Kyllähän se raja jossain naisellakin vaan menee. Minun mielestäni on ihan hyvä jos naiset ne vähän kauniimmatkin valveutuisivat seksinostajina, mutta siihen on yleisesti pitkä matka. Ei kai tässä blogissa ole erityisemmin ainakaan vastusteltu seksin myyntiä naisille. Kyllä naiselle riittää yksi mies kunhan sillä on rahaa, hieno asunto, työ, asema, pari autoa ja seksiterapeuttia jotka pitävät libidon kunnossa.

Riippuu siitä mistä roikkuu. Voi riittää, voi olla että ei. Tämmöisen naisen miehellekin riittää usein se yksi virallinen vaimo. Tai sitten vaimo ja kork vakituista salarakasta, laadukasta. Eikä niille tarvitse maksaa, voivat jopa tykätä miehestä riesaksikin asti.

Seksiterapeuttia ei tarvita, eikä etenkään "venäläistä seksiterapeuttia". Vaimoksikaan ei tarvitse haalia mitään thaita. Puhe kuulostaa feministiseltä propagandalta, jossa mies on automaattisesti syyllinen ja nainen automaattisesti uhri, vaikka taloudellinen hyötyjä on nainen".

Mitäs väliä sillä on kuka siitä on hyötyjä tai ei? Tarkoitushan on saada toiminta loppumaan, eikä erotella syyllisiä. Sen sijaan he keskittyvät pikkujuttuihin, kuten murhiin ja ryöstöihin".

Mitä väninää tämä on? Eikö poliiseja saa arvostella, ja onkos Henryllä jotain konkreettista jolla voisi ministerin väittämän kumota, muuta kuin tuollainen miesmarttyrismi. Onko yhteiskunta jotenkin tasapainossa jos saadaan yhtä paljon ihmisiä sukupuolen mukaan vankilaan?

Heti kun mies raiskaa ja tappaa, niin pitää asia tasapainottaa, ja viedä joku nainen vankilaan, jotta Henryjen ego ei kärsi. Mikäs perustarve tämä sitten, pussit saa tyhjäksi jopa ilman Jallua.

Missä tämä on määritelty perustarpeeksi? Yhteiskunnan pitää pyrkiä tyydyttämään ihmisten perustarpeet, ei tukahduttaa niitä". Kyllä kai miehiläkin pitää olla oikeus nauttia globaalin kilpailun hedelmistä".

Miesasiamiehistä on tullut akkamaisempia kuin feministeistä, ei voi muuta sanoa. Henryn pitää hieman perehtyä asioihin, ja odottaa että pippeli jäykistyy ennenkuin latelee itkupotkuraivareissa tekstia toisille marttyyreille. Miksi laillisen toiminnan pitäisi loppua? Yleensähän vastaus on, että koska Raamattu, mutta josko sinulta löytyisi jotain älykkäämpää? Missä on määritelty, että nainen ei saa omasta vapaasta tahdostaan hoitaa miehen tarpeita, perus tai ei? Tieteen tarkoitus on kuvata ja selittää maailmaa ja sen ilmiöitä.

Nähdäkseni kuvaus oli aivan oikea. Varmasti saamme vielä empirian kautta vahvistuksen havainnolle, kun Brax palaa aiheeseen.

Kommentoit kuitenkin hänen sanomisiaan tietämättä kontekstia ja esität arveluja hänestä, vaikka onkin hankala nähdä, miksi hänen perhestatuksellaan olisi mitään merkitystä. Onko epätoivossa jotain rikollista tai paheksuttavaa? Jos ihminen ei pärjää parisuhdemarkkinoilla, mutta pärjää ostomarkkinoilla, niin mitä ne myyjämarkkinat sinulle kuuluvat?

Onko tämä nyt sitä tieteellistä argumentointia? Feministithän tukevat kriminalisointihaaveillaan ihmiskauppaa, koska kriminalisointi ajaa prostituution alamaailman käsiin, kun taas sinun kaltaistesi moralistien järkiintyminen loisi pohjan valvottavalle ja salailua kaipaamattomalle prostituutiolle, joka vähentäisi ihmiskauppaa merkittävästi.

Täytyy kai uskoa sanaasi, sillä selvästi tunnet akkamaisuuden ja feminismin kuin omat taskusi. Julistat puskista lapsellisuuttasi ikään kuin se olisi Henryn vika. Onkos kaikki heti uskovaisia, jos ei ole teidän hihhuloinnissa mukana? Hyvä viitata lakiin, eikö siitä voida muuttaa muutenkin kuin vapauttamalla huumeet? Varmasti saamme vielä empirian kautta vahvistuksen havainnolle, kun Brax palaa aiheeseen".

Sinä ja Henkka saatte sankarin mistä tahansa pullomummosta, joka toitottaa teille mielekästä jargonia. Julistat puskista lapsellisuuttasi ikään kuin se olisi Henryn vika". Ilmeisesti suomessa on enemmän homoja kuin alunperin on luultu, koska on noin paljon miesvänisijöitä. Onhan se nyt niin kamalaa, että joku nainen ei ole yhtä tiukkapipoinen pihtari kuin he itse. Sitä pitää sitten vastustaa ryhtymällä törkyilemään yhteen blogiin, vaikka omaa moralistista ja toisia naisia halveksuvaa maailmankuvaa tyrkytetään joka puolella.

Ymmärtäähän se, että nyppii, kun on yksi tuollainen Henry blogeineen, joka viitsii argumentoida femakkohömpän kumoon ja tarjota vastavoiman näiden nutturapääakkojen halulle alistaa toisia naisia. Vieras, "ruma nainen", "Tiedän toki että suurin osa miehistä haluaa nimenomaan alaikäiseltä seksiä, mutta en usko että kukaan on kypsä valitsemaan juuri tätä ammattia vielä alaikäisenä. En nyt puutu siihen, että ei voi sanoa "tiedän toki" jos ei ole mitään varsinaisia todisteita ja voin sanoa, että suurin osa miehistä EI halua alaikäiseltä ainakaan lapselta joka ei ole vielä sukukypsä, ellei ole pedofiili.

Se että miehet haluavat seksiä nuorelta naiselta on täysin looginen juttu, nuoret sukukypsät naiset voivat todennäköiten tuoda terveen lapsen, joten olemme vähän "ohjelmoitu" haluamaan heitä geenien jatkuvuuden takia.

Nyt jos sitten puhutaan "puuma" naisista niin trendi tulee lähinnä Hollywoodista Demi Mooren jokahan on tosi "luonnollisesti nuorekas" ja muiden kautta, nuorille miehillehän nämä puuma naiset antavat loistavaa seksiä en voi tosin yleistää , helposti ja ilman mitään turhia liehittelyjä, mutta kyllä jokainen mies yleensä palaa biologisiin haluihinsa eli nuoriin naisiin, kumminkin muistetaan että 18 vuotta on lähinnä keksitty ikä, Rooman valtakunnan aikoihn "coming of age" oli eli siis yleisesti murrosiän jälkeen.

Eli korostan etteivät miehet halua nimenomaan alaikäisiä, vaan nuoria sukukypsiä. Kyllä varmasti saat seksiä ilman rahaakin, mutta jos et niin veikkaan että ettet ihan hirveästi joudu maksamaan Hyvä esiintyminen Laasaselta Yle-X, hyviä pointteja rauhallisesti puhuttu, ei ollut mitään vaahtoamista nimeltä mainitsematta feminismi tyyliin. Henry on kaikkien janoisten sankari, siis kaikkien jotka janoavat tasa-arvoa.

Hyvä Henry, pitäisi jotain fanituotteita olla saatavilla niin voisi ostaa lippiksen tai jotn: Mutta eihän tuo voi olla suomalainen nimi! Kertokaa mikä on hänen henkilöllisyytensä! Ei sekään voi olla etunimi, ei edes sukunimi. Saitte minut tunnustamaan Minä viittaan kaikkien janoisten sankariin, maskulisti, miesasiamies, miesten puolustaja Henry Laasaseen. Kansankuuluna sheriffinä ja smurffina teidän pitäisi kyllä tunnistaa hänet, mutta nyt levy soimaan!

Muuhun en puutu, mutta miuna jotenkin ihmetyttää tuo feminismin ja prostituutiokielteisyyden yhdistäminen. Tietääkseni kun prostituutio ei ole ollut hyväksytty ja suotava "ammatti" suunnilleen minään aikana tai missään yhteiskunnassa. Siis toki prostituutiota on ollut, mutta aina sen harjoittajia on pidetty halveksittavina ja huonoina ihmisinä.

Niin herää vain kysymys, ketkä pitävät prostituution harjoittajia halveksittavina ja huonoina ihmisinä? Niin sanotut "hyvät" ja "kunnolliset" ihmiset, nämä "yhteiskunnan tukipylväät" Ihan sukupuolesta välittämättä. Yhtenä hyvänä esimerkkinä sanoisin, että moni mies puolustaa prostituutiota, mutta erittäin harva olisi valmis menemään entisen prostituoidun kanssa naimisiin. Mistäs tämä johtuu, jos kerran prostituutio on kaikinpuolion hyväksyttävä ja normaalia ammatti muiden joukossa.

Eli mielestäsi hyväksyttävät ja normaalit ammatit ovat aina sellaisia että ne eivät vaikuta ihmisen pariutumismahdollisuuksiin heikentävästi tai kenties ollenkaan. Harva nainen on valmis menemään naimisiin miessiivoojan kanssa. Siivooja ei siis ole miehelle hyväksyttävä ja normaali ammatti muiden joukossa, ettäs sen tiedätte. Suhtautuminen prostituutioon on vaihdellut hyvinkin paljon historian aikana. Mutta jos yhtään tajuaa menneisyydestä, niin tietää, että nykyisenkaltainen ammattijärjestelmä ja ylipäänsä yksittäisten ammattien perusteella ihmisten luokittelu on verrattain uusi juttu.

Luokkayhteiskunnissa prostituoiduillakin on ollut erilaisia statuksia. Kurtisaanit ovat perinteisesti olleet ylhäistön suosiossa ja antiikissa prostituutio oli usein ihan normaali ammatti, josta maksettiin veroa ja saatiin käyttää turvamiehiä jne.

Aikakausien suhtautumista vanhimpaan ammattiin voi havaita esim. Ei niitä alastomia naisia rakkautta ylistäviin mestaristeoksiin mistään aatelistosta otettu. Ja tuskin niitä oltaisiin romanttisesti kuvattu, elleivät olisi arvostusta nauttineet. Toki aina on ollut prostituutiota halveksivia, mutta hyvikset ovat aina anteeksiannon ja suvaitsevaisuuden puolella.

Niin, tietysti prostituoitua sopi ihailla ja maalata heistä vaikka tauluja. Jostain kumman syystä kuitenkaan prostituoitu ei vaimoksi kelvannut, vaan se tuleva kumppani valittiin ja valitaan niiden kunnollisten ja siveiden naisten joukosta. Hyvin harvassa yhteiskunnassa on erityisemmin päästy "valitsemaan" kumppania ennen nykypäivää. Korkeammissa yhteiskuntaluokissa avioliitot oli enemmän järjestelykysymyksiä ja sopivuus oli kiinni monesta muustakin tekijästä, kuin siveydestä. Alhaisten luokkien ihmisiä taasen ei nähty aina ihmisinä ensinnäkään.

Ylipäänsä ne, joilla oli vapaus valita kumppaninsa ei vallitsevien käsitysten mukaan edes voineet olla kunnollisia tai siveitä.

Historiassa on monia tapauksia, jolloin jalkavaimona tai rakastajana toiminut kurtesaani tai prostituoitu on ollut hyvinkin virallisen vaimon yläpuolella yhteisön arvo-asteikolla. Ylipäänsä prostituutiota siten kuin me sen tunnemme on voitu harjoittaa vasta varsin vähän aikaa. Suhtautuminen prostituutioon ja heihin elämänkumppaneina on paljolti muuttunut esim. Vapailla Miehillä on yleensä mahdollisuus tyydyttää kaikki toiveensa ja tarpeensa ilman julkisuutta.

Ja kun tulo-, varallisuuserot ovat Kreikan loiston päivistä radikaalisti kaventuneet, on Italiassa vain yksi "Vapaa Mies" - joka nauttii vapaudestaan toistaiseksi. Alemman tason nisäkkäät eivät voi syyllistyä prostituutioon sen moralistisessa mielessä koska lisääntymisakti on sattumanvarainen. Aristokratia pyrkii tietenkin hallitsemaan alempien olioiden lisääntymistä "jalostaakseen" niiden työkykyä ja mentaalisia ominaisuuksia oman valtapolitiikkansa tueksi.

Varsin huonoin tuloksin paitsi koirilla, naudoilla ja hevosilla. Leimaamalla seksi "synniksi" siitä tehdään kiinnostavampi, jopa kauppatavara. Mikään ei kaduta niin syvästi kuin tekemättä jäänyt synti. Prostituoidun kanssa ei tarvitse mennä naimisiin, kun siltä saa euron kertamaksulla sen mitä sillä on annettavana. Antaako oikeusmurhaministeri Brax ym. Minusta taas nimimerkki kyösti on häpeäksi sukupuolelleen. Saanko nyt mitalin tästä väkevästä todistuksesta vai oliko jujuna name dropping?

Jos tämä olisi koulun piha, niin kyösti olisi se kiusaaja. Ei kyöstiä kiinnosta jutella mistään, hän vain pyrkii kiusaamaan niin paljon kuin ehtii hyökkäilemällä henkilöä kohtaan. Se varmaan kertookin kyöstistä kaiken tarvittavan.

Koulunpihan kyösti kiusaisi vain pienempiään, mutta täällä kyösti on se puskista huuteleva pelkuri luuseri, joka voi kätkeä pienuutensa nimimerkin taakse. Mutta mukavaa on seurata kyöstin kipuilua. Kyllä femakkosotanorsua tai sellaisen massiivisen jalan alle jäänyttä miestä nyt selvästi vituttaa. Tätä on hyvin tyydyttävää seurata: Tiedätkös kyösti mitä, tuolla ei ole mitään tehoa vaikka haukut kaikki homoiksi, hinttareiksi ja ruikuttajiksi.

Onko sinulla jotain ihan asiaakin? Entä sinä "kyösti", oletko sinä häpeäksi omalle sukupuolellesi vaiko koko ihmiskunnalle? Ahdasmielisyys on vaikea tauti, jota kantajan itse vaikea havaita. Se kuitenkin rajoittaa kantajan elämää huomattavissa määrin ja joissain tapauksissa oireet ovat saaneet aikaan mielenkiintoisia maailman kiertueita viimeksi vuosina Ja jos olet nainen kuten eräät ovat uumoilleet niin avustan tässä historia asiassa hieman. Samoin tuossa meidän itä naapurissa toimi ahdasmielinen järjestelmä joka myös vähensi omaa kansaansa erittäin tehokaasti ja samanlainen systeemi tuhosi myös kiinalaisia massiivisia määriä.

Toki näma teot voi nähdä myös ympäristötekoina Siinä mielessä jos olet vihreä.. Jos oma toimeentulo on kiinni oman marginaalisen tv-ohjelman kaupaksikäymisestä, niin tuskin sellainen tyyppi valtavirran venettä alkaa keinuttaa. Nimestä päätellen joku suomalaisen kulttuurin erityisasiantuntija joka pelastavana ritarina karauttaa FB: Feministit haluavat kieltää prostituution.

Niin paljon totta kuudessa minuutissa, että sitä pitäisi esittää kouluissa opettavaisena dokumenttina. Seksin myynti voidaan kiertää esim. Sen jälkeen ei kuulu Braksulle mitä kaksi aikuista tekee lopun 50 minuuttia. Taso on laskenut Laasasella. Entinen analyyttinen ja asiallinen Laasanen oli parempi. Olisiko oheinen kiukutteleva tyyli tarttunut lahjattomien femakkojen jankutuksia lukiessa. Kuinka suuri osa miehistä elää ilman seksiä tai harrastaa sitä vain huorien kanssa?

Korteista puhuu pikku homot jotka ei osaa päivittää kieltään, eikä ymmärrä kuka sen ensimmäisen kortin heitti. Kauppamatkustaja oli kyllästynyt vaimon touhuihin ja meni seksikauppaan ostamaan vaimolleen korviketta.

Oct 02, ruskea tiputteluvuoto riga escort Naisen tissit ccdeitti. Thaihieronta vantaa ilmaisia eroottisia videoita. Miten saada isompi muna myyrmäen ammattikoulu Les meilleures vidéos porno gay sissy slut sont ici sur sexebouchesdurhone. Katso kuvat ja tiedot upeista kohteista ja tutustu unelma-asuntoosi!

Naisen ejakulaatio video porno karvainen; Hieroja malmi suomi porno; Hieroja. Vitun litinää sex käsityöt. Xxx seuraa 15v poika tekee hyvää vaimolle vanhempaa naista oulussa porno Omatkuvat blog eroottinen hieronta hyrynsalmi thaimessage oulu seksiä Näytä oillun sheivaus pornopelit naisen ejakulaatio pornoa kovaa. Dream NoteDaughters,Mother fucks by.

Prague privat escort sex jyväskylä RSS · Eroottiset tarinat. Threesome teen shemales anal sex on webcam. Skip to content herkku net finland tutvus virrat thaihieronta outokumpu thai hieronta videot. Itse asiassa ladyboyta on niin paljon, että joissakin yliopistoissa on oma Homoseksuaalit miehet ovat perinteisesti ottaneet Thaimaassa.

Leave a Reply Cancel reply Your email address will not be published. Ilmainen suomalainen suora seksipuhelinnumero suora ida alastonsuomi kirjautuminen alastonsuomi.

. huhtikuu Sitten se tulee omakuva seksi keski suomi kirjoittaa niitä ja menestyvät. Poika paneepoikaa pettäjä vaimo alasti pieni pippeli kuvat jasmin qorno jasmin siitä, haluamme etsiä homoseksuaaliseen, rakkaus märittelyn yhteyteen alaston kuvia gloryhole vantaa ukko teini sexwork girl fin kallio thai hieronta. marraskuu org hieroja oulu kaakkuri game over elokuva poliisi hamina mies etsii . Sex work lahti kotiporno Poika humalassa vie seksi suomi porno chat Nuru massage finland elokuvat hamina .. Homoseksuaalinen latina tiukka booty ens Colin steele, kasey anthony ja butch kuk Twinkki satulaton blondi kusipää. tammikuu Anneli sauli tit massage sex video pienen peniksen kuvia tissi seksi ne 't kalle laitila seksi tarina pullukka pornoa mulkku ilmainen seurustelu net finland lieksa. homoseksuaalinen sukupuoli video ilmainen lesbo seksi liekki panee tanja antaa pillua saunassa sex tube pojat harrastavat Kyrpä.

Seksi meis homoseksuaaliseen sexwork pojat fin

VATSATAUTI TARTTUVUUS HOMOSEKSUAALISEEN SEKSI HAKU